ES Projektai

Projekto „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Grainmore“ įgyvendinimas

UAB „Grainmore“ įgyvendina projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Grainmore“, kurio metu bus įsigyta ir įmonės veikloje įdiegta moderni technologinė įranga su integruotomis skaitmeninėmis technologijomis. Vertinama, kad numatomos atlikti investicijos sudarys sąlygas UAB „Grainmore“ didinti įmonės veiklos apimtis, pardavimo pajamas bei efektyviai valdyti sąnaudas, kas leis reikšmingai padidinti įmonės darbo našumą.

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Grainmore“

Projekto vykdytojas  – UAB „Grainmore“

Projekto tikslas – skaitmenizuoti įmonės gamybos procesus ir didinti įmonės darbo našumą.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 5 833 930,00 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 2 015 495,85 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2020-06-11

Projekto vykdymo pabaiga – 2023-09-01


UAB „Grainmore“ įgyvendina saulės elektrinės įrengimo projektą

Šiuo projektu UAB “Grainmore” siekia pagerinti savo naudojamos energijos efektyvumą, didinant AEI gamybą – įdiegti 0,25 MW galios fotovoltinę saulės jėgainę, kuri užtikrintų dalį įmonės elektros energijos poreikio. Tokiu būdu įmonė siekia sumažinti iš nepriklausomo tiekėjo perkamos elektros energijos dalį ir padidinti žalios elektros energijos gamybą ir vartojimą įmonės reikmėms, prisidėti prie tvaresnės aplinkos kūrimo bei efektyvesnio energijos panaudojimo pramonėje. Pagaminta elektros energija bus naudojama saviems poreikiams.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

Projekto vykdytojas: UAB “Grainmore”


UAB „Grainmore“ įgyvendina eksporto plėtros projektą

UAB „Grainmore“ yra grūdų perdirbimo įmonė, gaminanti įvairius grūdų produktus. Bendrovė naudoja pažangią technologinę įrangą ir naujausius metodus, leidžiančius sukurti ir klientams siūlyti aukščiausios kokybės produktus. Įmonė nuolatos tiekia rinkai naujus gaminius, daug dėmesio skiria jų kokybei užtikrinti. Įmonė turi ambicingų eksporto plėtros planų, todėl projektu bus siekiama padidinti pardavimus esamose rinkose bei įsitvirtinti naujose eksporto rinkose. Vykdant projektą planuojama sudalyvauti tarptautinėse maisto pramonės parodose. Dalyvavimas tarptautinėse parodose, pristatant įmonės gaminamą produkciją ir ieškant potencialių partnerių naujose eksporto rinkose bus pagrindinis instrumentas įgyvendinant įmonės bendro ir lietuviškos kilmės produkcijos eksporto plėtros planus. Sėkmingai įgyvendinus projektą bendrovė padidins savo eksporto pajamas, išlaikys esamas eksporto rinkas ir ras naujų eksporto rinkų, tai teigiamai atsilieps ir bendrai Lietuvos ekonomikai.

Projektui skirtas 37 991 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 priemonę „Naujos galimybės LT“

Projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0356.

Projekto vykdytojas: UAB „Grainmore“


Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje UAB „Grainmore“

Uždaroji akcinė bendrovė „Grainmore“ įgyvendina projektą, kurio tikslas – kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje siekiant apmokyti kuo didesnį skaičių įmonės darbuotojų taip didinant įmonės konkurencingumą gamybinėje rinkoje bei užtikrinant nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

Projekto pradžia – 2020m. gruodžio 21d., planuojama pabaiga – 2023 m. spalio 21d.

Projektas Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0024 „ Kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje UAB „Grainmore “ dalinai finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto “Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 “Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje”. Projektui skirtas 284 797,29 eurų finansavimas iš Europos socialinio fondo agentūros.